Aerovkář   Co přináší první číslo Aerovkáře roku 2018?

 kromě jiného také:

- Úvodník J. Kňourka

- Mikulášské povídání

- 100. výročí narození JUDr. V. Kabeše

- O tom, jak princ Michal ke členství v ACC přišel
- Expedice Chorvatsko 2017
- 36. Evropský sraz Aero 2017

- Technická rubrika a další...


Máte-li o časopis zájem, zde je kontakt:

pan Karel Šebesta, Arbesovo nám. 1, 150 00 Praha 5 Smíchov
e-mail: aerokarel@centrum.cz
Roční předplatné pro ČR činí 250,- Kč