Aerovkář   Co přináší páté číslo Aerovkáře 2016?

 kromě jiného také:

- Úvodník J. Kňourka

- Mikulášské povídání

- Prodej vozů s pomocí regionálního zástupce

- Historie "Lochotína"
- Z redakční pošty
 

- Technická rubrika a další...


Máte-li o časopis zájem, zde je kontakt:

pan Karel Šebesta, Arbesovo nám. 1, 150 00 Praha 5 Smíchov
e-mail: aerokarel@centrum.cz
Roční předplatné pro ČR činí 250,- Kč