Aerovkář   Co přináší druhé číslo Aerovkáře 2017?

 kromě jiného také:

- Úvodník J. Kňourka

- Zpráva ze Stuttgartu

- Aero 50 v soutěžích a závodech

- Jedinečné automobilové karoserie 30. let
- Aero Garage
- Životopis Ing. Josefa Voříška

- Technická rubrika a další...


Máte-li o časopis zájem, zde je kontakt:

pan Karel Šebesta, Arbesovo nám. 1, 150 00 Praha 5 Smíchov
e-mail: aerokarel@centrum.cz
Roční předplatné pro ČR činí 250,- Kč